Ehliyet Kaydı İçin Gerekli Evrak Ve Belgeler

Gerekli Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanının Aslı (Kurstan fotokopisi çekilip size iade edilecek.

2-) Öğrenim Belgesinin Fotokopisi (Öğrenim durumuzu gösterir herhangi bir belge, geçici mezuniyet, diploma, tasdikname vs, fotokopisi çekilip aslı size iade edilecek. e-devlet şifresi ile internetten çıktı da alabilirsiniz..

3-) 2 Adet biometrik fotoğraf (Biyometrik olması gerekmekte olup, ehliyetinize de bu fotoğraf basılacak.

4-) Sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kuruluşundan, bağlı bulunduğunuz aile hekimi veya bizim yönlendireceğimiz bir poliklinikten alabilirsiniz.)

5-) Adli Sicil Kaydı (e-devlet şifrenizle alacağınız bilgisayar çıktısı veya adliyeden adli sicil kaydı.

Not: Sürücü kursuna ilk müracaatınızda Nüfus Cüzdanınızın aslı ile kayıt yaptırabilirsiniz. Yukarıda sıralanan belgelerin, dönem içi son müracaat tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Etiketler

ehliyet gerekli evrak ve belgeler kayıt sürücü kursu motorlu taşıtlar a sınıfı b sınıfı c sınıfı